Kitap , , , ,
Bir yorum yaz

Çöl

Çöl, AnonimÖnümüzdeki iklim savaşları pek çok anarşisti silip süpürebilir ama daha önceki yerel kıyametlerde pek çok taraftarı kıyımdan geçirilse de varlığını sürdürmeyi başarmış bir politik düşünce olan Anarşizmin bitirilmesi pek olası değil. Son 200 yılın tüm dehşetlerine rağmen New York Times’ta da söylendiği üzere Anarşizm “toprağa gömülemeyecek bir itikat”. Bu cesaret veriyor ama sonuçta ideolojik makineler değiliz. Sırf bir “idealin” değil, bizzat anarşistlerin kendilerinin de –yani senin, benim, ailelerimizin ve henüz tanışmadığımız dostlarımızın da– hayatta kalması önemli. En azından benim için önemli! Farklı yerelliklerin kendine has koşullarını da göz önünde bulundurursak bu kırılmalar için aşağı yukarı yirmi yılımız (belki biraz daha fazlası) var; bunu hâlihazırda uğraştığımız diğer şeylerin yerine bir alternatif olarak değil, uzun vadeli ve çok yönlü bir stratejinin ayrılmaz bir parçası olarak öneriyorum. Kimilerimiz için bu bir yandan da ölüm kalım meselesi olacak.

Geleceğin iklim savaşları mevcut koşulların bir uzantısı olsa da muhtemelen çok daha büyük ve daha şiddetli olacak. Kimi yerlerde –içinde anarşistlerin de bulunduğu– halklar, iklim savaşlarını başarılı özgürlükçü ayaklanmalara çevirebilir. Kimi yerlerdeyse sadece hayatta kalmak ya da belki onurlu ve anlamlı bir ölüm uğruna savaşlar verilecektir. Gerek politik durum gerekse iklim bakımından– görece istikrarlı bir toplumsal çevrede bulunanlar ise muhtemelen giderek baskıcı bir gözetim toplumu ve “duvarların ardındaki barbarlıktan” git gide daha çok korkan bir “kitle”yle karşı karşıya olacak.

Pratik olarak ne yapılması gerektiği büyük oranda nerede ve kim olduğunuza bağlı olacaktır. Bazı ortak özlemlerimiz olsa da iklim değişikliği hepimizin tek bir küresel geleceği paylaşmadığı gerçeğini pekiştiriyor. Düşmanımız her yerde yabancılaştırma ve evcilleştirme olsa da Basingstoke ve Bangladeş’teki koşullar bugün olduğu gibi gelecekte de farklı olacak.

Çeviren: İnan Mayıs Aru
Kaos Yayınları, Kasım 2016, 128 syf.

Bir cevap yazın