Video , ,
Bir yorum yaz

Call Of Life

Günümüzdecall of life canlı türleri yüksek bir ivmeyle yok oluyor. Günde 150 bitki veya hayvan türünün neslinin ortadan kalktığı söyleniyor. Ve bunların tümü insanoğlunun doğayı geri dönüşü olmayacak bir şekilde tüketip-kirletmesinden kaynaklanıyor.

Yaşam Çağrısı: Türlerin Yok Oluşuyla Yüzleşme” – Biyolojik çeşitliliğin içinde bulunduğu krize odaklanmış. Türlerin yok oluş ivmelerine, doğurduğu sonuçlara , karşlaşacağımız problemlere yer verilmiş. Biyologlar, fizyologlar, antropologların yorumlarıyla duruma anlaşılabilir netlik kazandırmaya çalışmışlar.

Muhtemelen büyük bir çoğunluğumuz daha önce hiç görmediği-duymadığı ya da görmek istemediği bir hayvan türünün ortadan kalkması hakkında hiçbir şey hissetmez. Ama hepimizin idrak etmesi gereken birşey vardır: canlı türlerinin her birinin yok olması demek, -dünyanın öbür ucunda da olsa- dünya üzerindeki tüm canlıların varlığının tehlike altına girmesi demektir. Tüm canlılar yaşam ağının bir parçasıdır ve birbirleriyle ilişki içerisindedirler. Bu yaşam ağında, yeri doldurulamaz boşluklar oluştuğunda kırılmalar oluşur ve dengeler bozulur. Kaçınılmaz son ise dünya üzerinden yaşamın silinmesidir.

Yaşam Çağrısı: Türlerin Yok Oluşuyla Yüzleşme” – Biyolojik çeşitliliğin içinde bulunduğu krize odaklanmış. Türlerin yok oluş ivmelerine, doğurduğu sonuçlara , karşlaşacağımız problemlere yer verilmiş. Biyologlar, fizyologlar, antropologların yorumlarıyla duruma anlaşılabilir netlik kazandırmaya çalışmışlar.

 

Bir cevap yazın